ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Δημοτικό Σχολείο   /   Blog
Blog
The Twelve Days of Christmas
22. 12. 2017

One such occasion was in celebration of Christmas and our song choice was, "The Twelve Days of Christmas". For those of us who know the song, we know how catchy and infectious it is, but also how difficult for students of such young age. 

 

However, our little miracle workers, not only learned the song, but also visited other grades to sing them their Christmas carol. The students' excitement about performing the songs they learn to others, taught me that an experience shared with others, is more comlete and long lasting. 

 

 

This song became so engraved in our little ones' "hard disk" that coming back from the holidays, in a paraphrasing of their own, they all started singing to me: 

"On the first day of Christmas my true love sent to me, a teacher in a taxi"...

To be able to spontaneously change the lyrics of a song and be humorous in a language other than your mother tongue, is a sign of advanced cognitive processing and fluency, and for that reason we are deeply moved and proud. 

Eξερευνούμε
Αξιολογούμε
Αλλάζουμε τη ζωή μας
Γνωρίζουμε τον κόσμο
Κατακτούμε τη γνώση
Διαφοροποιούμε τις μεθόδους μας
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα
Χτίζουμε τον κόσμο
της φαντασίας μας
Καλλιεργούμε
παιδεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!