ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Δημοτικό Σχολείο   /   Blog
Blog
Exploring an unknown island (STEM Academy)
07. 12. 2016

Our trip to the tiny world of atoms and molecules brought us to an unknown island. We explored its surface and found different types of rocks. Rocks full of water, ice and air helped us observe the differences among the three matters of state. We saw balloons blowing with baking soda and vinegar and compared ice to water and air.

We discussed the difference between eating a slice of orange and a slice of lemon, a piece of an apple or carrot. We realized that acids make foods taste sour, and most foods fit for humans to eat, tend to have more acid than base in their composition.

We were so excited when we saw that the juice of red cabbage changed its color by adding vinegar, milk, baking soda and dishwashing liquid.

We made our own pH scale using crayons and playdough and categorized common materials into acids and bases in our scientific notebooks.

Eξερευνούμε
Αξιολογούμε
Αλλάζουμε τη ζωή μας
Γνωρίζουμε τον κόσμο
Κατακτούμε τη γνώση
Διαφοροποιούμε τις μεθόδους μας
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα
Χτίζουμε τον κόσμο
της φαντασίας μας
Καλλιεργούμε
παιδεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!