ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Δημοτικό Σχολείο   /   Blog
Blog
A visit to the Biology Lab (STEM Academy)
02. 03. 2017

This time we went on a voyage to the unknown and stepped into the biology lab ready to explore and test their 5 senses. Mrs Antonia Kotoula, the High School Biology professor welcomed us and introduced us to an amazing machine, the microscope. We saw leaves up close, observed the little mouths on their surface and tried to depict them on paper.

The High School students were there to assist us and made our visit even more enjoyable. With our eyes blindfolded we exposed our palates to different tastes and tried to identify them. We smelled rosemary, lavender and oregano and our minds went on a beautiful journey to the countryside. At the end we took a deeper look in the human body and were truly amazed by it. New friends and beautiful experiences!

Eξερευνούμε
Αξιολογούμε
Αλλάζουμε τη ζωή μας
Γνωρίζουμε τον κόσμο
Κατακτούμε τη γνώση
Διαφοροποιούμε τις μεθόδους μας
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα
Χτίζουμε τον κόσμο
της φαντασίας μας
Καλλιεργούμε
παιδεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!