ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Δημοτικό Σχολείο   /   Blog
Blog
Our Grade 4 students make a DNA Helix out of gummy bears, pipe cleaners and toothpicks! (STEM)
27. 09. 2017

Where is DNA found? From the tiniest bug, to the tallest oak tree, and largest mammal, DNA certainly gets around! With the help of Ms Nadia (Stem Coordinator), we first watched a presentation on Prezi about DNA and the DNA Helix. Then we received two envelopes with the cut out characteristics of a blond, green eyed woman and a dark featured man which we combined to create their child. We further watched a video about how DNA was extracted from a fossilized mosquito who had bitten a dinosaur millions of years ago. Our last task was to build a DNA Helix which we had to decode out of pipe cleaners, gummy bears and toothpicks!!

Eξερευνούμε
Αξιολογούμε
Αλλάζουμε τη ζωή μας
Γνωρίζουμε τον κόσμο
Κατακτούμε τη γνώση
Διαφοροποιούμε τις μεθόδους μας
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα
Χτίζουμε τον κόσμο
της φαντασίας μας
Καλλιεργούμε
παιδεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!