ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Δημοτικό Σχολείο   /   Blog
Blog
Safari στο campus!
07. 03. 2018

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Β' τάξης, έκαναν εισαγωγή στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Βιοποικιλότητα", μέσα από έναν απόλυτα βιωματικό τρόπο: κάνοντας παρατήρηση στη φύση!

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών μελών. Σε κάθε ομάδα δόθηκαν τα απαραίτητα υλικά: ένα στεφάνι οριοθέτησης χώρου, ένας μεγεθυντικός φακός, μία φόρμα συλλογής δεδομένων και ένα μολύβι. Αφού εξηγήθηκαν οι οδηγίες, οι μαθητές βγήκαν στο πεδίο για εξερεύνηση!

Κάθε ομάδα οριοθέτησε τον χώρο δουλειάς της και ανέλαβε να παρατηρήσει και να καταγράψει τα φυτά και τα ζώα που ζουν εκεί. Η παρατήρηση έπρεπε να είναι πολύ προσεκτική, καθώς τα περισσότερα από αυτά ήταν πολύ μικρά! Τα παιδιά κατέγραψαν πλήθος φυτών και ζώων, μια ποικιλία ζωής ή, όπως την ονόμασαν αργότερα, βιοποικιλότητα!

Ακολούθησε μια σύντομη συζήτηση και οι μαθητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ποικιλία των φυτικών και ζωικών ειδών είναι απαραίτητη στη φύση: το καθετί έχει τον ρόλο και τη λειτουργία του. Τέλος, γνώρισαν δύο καινούριες έννοιες: τη χλωρίδα (τα φυτά) και την πανίδα (τα ζώα), μιλήσαμε για τις διαφορές και τις ομοιότητές τους.

Eξερευνούμε
Αξιολογούμε
Αλλάζουμε τη ζωή μας
Γνωρίζουμε τον κόσμο
Κατακτούμε τη γνώση
Διαφοροποιούμε τις μεθόδους μας
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα
Χτίζουμε τον κόσμο
της φαντασίας μας
Καλλιεργούμε
παιδεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!