ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Δημοτικό Σχολείο   /   Blog
Blog
Fixing Wall-E’s robotic hand (STEM Academy)
24. 05. 2017

That’s why Wall-E wanted to show her his favourite dance, but as they started dancing together Eve accidentally broke his hand. That’s when we came in to save the day and fix Wall-E’s robotic hand with lots of preciseness and persistence.

With everything back to its place Wall-E and Eve traveled back to the huge spacecraft to deliver the plant they had found and that’s when they saw that people there didn’t move at all, but used programmed chairs to move around the spacecraft. Mrs. Chrysa Polyzou stepped in to help us build a 3D model of this chair-controlled city and blew our minds away!

Eξερευνούμε
Αξιολογούμε
Αλλάζουμε τη ζωή μας
Γνωρίζουμε τον κόσμο
Κατακτούμε τη γνώση
Διαφοροποιούμε τις μεθόδους μας
Αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα
Χτίζουμε τον κόσμο
της φαντασίας μας
Καλλιεργούμε
παιδεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-22 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!