ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
Απονομή βεβαιώσεων για το πρόγραμμα Ευδόκιμη Γη στην Κομοτηνή
07. 06. 2018

Την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2018 έγινε η απονομή βεβαιώσεων για το πρόγραμμα Ευδόκιμη Γη στην Κομοτηνή στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Πολυλειτουργικό Κέντρο της πόλης.  Οι εκπαιδευόμενοι με ικανοποίηση παρέλαβαν τις βεβαιώσεις τους και τα βιβλία που τους απονεμήθηκαν. Ανασκοπήθηκε η μέχρι τώρα πορεία του εκπαιδευτικού προγράμματος και παρουσιάστηκαν οι επόμενες φάσεις υλοποίησης [που περιλαμβάνουν εξατομικευμένες εκπαιδεύσεις στο πεδίο δηλαδή τα αγροκτήματα των εκπαιδευόμενων καλλιεργητών αλλά και την τελική φάση όπου θα γίνει εκπαίδευση σε ζητήματα που άπτονται μετασυλλεκτικών χειρισμών και συγκεκριμένα την ασφάλεια τροφίμων, του μάρκετινγκ κλπ.

Απονομή βεβαιώσεων για το πρόγραμμα Ευδόκιμη Γη στην Κομοτηνή
Απονομή βεβαιώσεων για το πρόγραμμα Ευδόκιμη Γη στην Κομοτηνή
Απονομή βεβαιώσεων για το πρόγραμμα Ευδόκιμη Γη στην Κομοτηνή
Απονομή βεβαιώσεων για το πρόγραμμα Ευδόκιμη Γη στην Κομοτηνή
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!