ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
Εκπαίδευση νέου κτηνοτρόφου από την περιοχή της Αρκαδίας
01. 02. 2017

Η δεύτερη πιλοτική δράση του προγράμματος “Thought for Food” αφορά την κατάρτιση ενός νέου κτηνοτρόφου από την Αρκαδία, του Γιώργου Σιαμπή. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του στη Λάρισα και τη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος επέστρεψε στο Κεραστάρι ένα μικρό ορεινό χωριό (υψόμετρο 760 μ.) μεταξύ της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης, όπου αποφάσισε να ασχοληθεί με τον πρωτογενή τομέα. Εισήλθε στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της ΕΕ για τους νέους αγρότες με 80 προβατίνες, με στόχο την αύξηση του ζωικού του κεφαλαίου στη διάρκεια των επόμενων δύο ετών. Είναι ήδη στη διαδικασία σχεδιασμού βελτίωσης και εκσυγχρονισμού της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του. Στα άμεσα σχέδια του είναι ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των σταυλικών του εγκαταστάσεων, η δημιουργία ενός μύλου ζωοτροφών καθώς επίσης και ενός αρμεκτηρίου. Στην προσπάθεια του αυτή οι γνώσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις κατάλληλες κτηνοτροφικές μεθόδους δεν είναι αρκετές για την πραγματοποίηση των στόχων του. Ο Γιώργος σα νέος κτηνοτρόφος θα χρειαστεί κάθε δυνατή καθοδήγηση και υποστήριξη, προκειμένου να διατηρήσει και να επεκτείνει με επιτυχία την επιχείρησή του. Εκπαιδευτικές δράσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση μιας προβατοτροφικής μονάδας καθώς επισκέψεις σε πρότυπες κτηνοτροφικές μονάδες θα μπορούσαν να συμβάλουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Η Εκπαίδευση και επί τόπου παροχή συμβουλών του Γιώργου θα περιλαμβάνει, καλές πρακτικές διαχείρισης αιγοπροβατοτροφικών μονάδων, αναπαραγωγής, διατροφής καθώς και συστημάτων σταυλισμού με έμφαση την υγεία και ευζωία. Η δράση στοχεύει στην προετοιμασία του ωφελούμενου για την εφαρμογή ορθών πρακτικών στη μονάδα του, να τον βοηθήσει να οργανώσει τη μορφή και τη δομή της εκμετάλλευσης του καθώς και να του εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική βιωσιμότητα της επιχείρησής του.

Επιστημονική συνεργάτης: Δρ. Ευδοκία Κρυσταλλίδου

Εκπαίδευση νέου κτηνοτρόφου από την περιοχή της Αρκαδίας
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!