ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
Πρόγραμμα Αιγοπροβατοτροφίας
07. 08. 2020

Την περίοδο αυτή της πανδημίας, ο κάθε κρίκος στην αγροδιατροφική αλυσίδα, είτε είναι ο παραγωγός είτε ο μεταποιητής ή διακινητής ή ο σύμβουλος και ο εκπαιδευτής έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του φαγητού μας και η δημόσια υγεία.

Οι εκπαιδευτές του Προγράμματος «Αιγοπροβατοτροφία: Αναδεικνύοντας τα ελληνικά́ κτηνοτροφικά́ προϊόντα» που υλοποιείται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» υιοθέτησαν από την αρχή του προβλήματος όλα τα μέτρα ασφαλείας ώστε το φαγητό που φτάνει στο τραπέζι μας να είναι όχι μόνο άφθονο αλλά κυρίως, ασφαλές.

Πρόγραμμα Αιγοπροβατοτροφίας
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!