ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   HUB   /   Blog
Blog
Έγκριση χρηματοδότησης για τo πρόγραμμα NEXTFOOD, από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020
20. 12. 2017

Η πρόταση με τον τίτλο NEXTFOOD για την εκπαίδευση των επαγγελματιών της επόμενης γενιάς στο σύστημα της αγροδιατροφής εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Horizon2020.

To πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2018 και ο στόχος του είναι να οδηγήσει την κρίσιμη μετάβαση σε ένα περισσότερο αειφόρο και ανταγωνιστικό σύστημα αγροδιατροφής, μέσα από το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών και συστημάτων κατάρτισης. 

Ο συντονιστής του προγράμματος θα είναι το Πανεπιστήμιο Γεωργικών Επιστημών της Σουηδίας, ενώ το Γραφείο Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής θα συντονίζει την ελληνική ομάδα, που περιλαμβάνει το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιέφερειας της Κεντρικής Μακεδονίας. 

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!