ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
AgribusinessForum2019: «Το μέλλον του Αγροδιατροφικού Τομέα στην ψηφιακή εποχή»
14. 11. 2019


To Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών ‘Εργων  μέσω του προγράμματος Ευδόκιμη Γη συμμετείχε στο AgriBusiness Forum 2019, το διεθνές συνέδριο για την αγροτεχνολογία που διεξήχθη στις Σέρρες 31/10-2/11/2019, με θέμα “Tο μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα στην ψηφιακή εποχή”.

Το AgriBusiness Forum, αποτελεί σταθμό για δικτύωση και ενημέρωση από τους σημαντικότερους παράγοντες της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς γεωργίας, αποσκοπώντας στην προώθηση συνεργασιών και στην μεταφορά γνώσης για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας και τελεί υπό την αιγίδα τριών υπουργείων: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών

Η συμμετοχή του Γραφείου ήταν σε δύο άξονες:

  • Υποστήριξη και συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο (Masterclass) το οποίο αφορά στην ενδυνάμωση και στην υποστήριξη της γνώσης για την επιχειρηματικότητα, και στο οποίο συμμετείχε ως moderatoroΔρ. Ηλιάς Κάλφας, και
  • Παρουσίαση του προγράμματος Ευδόκιμη Γη και πιο συγκεκριμένα της  καινούριας δράσης που εισάγει το πρόγραμμα και το οποίο αφορά στη δικτυακή ψηφιακή τεχνολογία και τις υποδομές της.

Ο Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος μίλησε μεταξύ άλλων για την συμβολή των δικτυακών ψηφιακών υποδομών στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού κλάδου με στόχο ο έλληνας παραγωγός να γίνει ανταγωνιστικός στη διεθνή αγορά εστιάζοντας στην ποιότητα ενώ η Δρ. Βίκυ Κρυσταλλίδου παρουσίασε την ευφυή κτηνοτροφία και την ιχνηλασιμότητα ως εργαλείο για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητα του κρέατος αυτοχθόνων φυλών.

AgribusinessForum2019: «Το μέλλον του Αγροδιατροφικού Τομέα στην ψηφιακή εποχή»
AgribusinessForum2019: «Το μέλλον του Αγροδιατροφικού Τομέα στην ψηφιακή εποχή»
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!