ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του κλίματος στην γεωργική παραγωγή
19. 12. 2018

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στις 17/12/2018 η συνάντηση στρογγυλής τράπεζας των εμπλεκομένων φορέων για την καλλιέργεια της αμπέλου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», με αντικείμενο την κλιματική αλλαγή και την επίδραση αυτής στην αμπελοκαλλιέργεια στον Ελλαδικό χώρο. Στην συνάντησα συμμετείχαν  οι εκπρόσωποι των συνεταιρισμών «Αιγές» Κρύας Βρύσης, ΣΠΕΚΟ Βροντούς, των ομάδων Μακεδονικοί Αμπελώνες και Αμπελώνες Παγγαίου, καθώς επίσης και οι γεωπόνοι των αντίστοιχων ομάδων, ο διευθυντής του γραφείου SPMOκ. Φίλιππος Παπαδόπουλος και οι γεωπόνοι του γραφείου και η Αναπ. Καθηγήτρια ΑΠΘ κ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα.

Ο σκοπός της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της επιστημονικής εργασίας στους συμμετέχοντες και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Το θέμα της συνάντησης ήταν η Κλιματική Αλλαγή και Αμπελοκαλλιέργεια στην Ελλάδα. Παρουσιάστηκαν οι κύριες αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ελληνική αμπελοκαλλιέργεια και αναλύθηκαν οι μεταβολές που θα επέλθουν.

Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του κλίματος στην γεωργική παραγωγή
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!