ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
Συνάντηση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
22. 09. 2017

Συνάντηση με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα την υποστήριξή τους σε τοπικό επίπεδο για τα προγράμματα για τον αγροτουρισμό και "Υιοθέτησε μια φάρμα", που διαχειρίζεται το Γραφείο Στρατηγικών Projects της Σχολής.

Συνάντηση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!