ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
Καλλιέργεια φασολιών στην Καστοριά
20. 12. 2017

Στις 20 Δεκεκμβρίου 2017 ξεκίνησε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Καλλιέργεια Φασολιών" στο νομό Καστοριάς. Τα δύο αρχικά μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Το πρόγραμμα κατάρτισης θα ολοκληρωθεί σε 10 εκπαιδευτικές συναντήσεις που θα διεξαχθούν σε διήμερα έως το τέλος Μαΐου 2018. Θα περιλαμβάνει 60 διδακτικές ώρες και τα μαθήματα θα γίνονται σε διήμερα. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα επιλεγούν πέντε (5) εκπαιδευόμενοι στους οποίους θα γίνει ατομική εκπαίδευση/συμβουλευτική για μία (1) καλλιεργητική περίοδο. Παράλληλα δε θα διεξαχθεί κατάρτιση συνολικής διάρκειας 30 ωρών σε θέματα που άπτονται της τυποποίησης/μεταποίησης του πρωτογενούς προϊόντος.

Μαθησιακοί στόχοι

Ο κύριοι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος αυτού είναι ο εκπαιδευόμενος:

1.       Να αποκτήσει τις δεξιότητες και τις εμπειρίες εκείνες που θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσει τις ανάγκες μιας εκμετάλλευσης.

2.       Να μπορεί να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό και στην ανάπτυξη του κλάδου στην περιοχή του.

3.       Να κατανοήσει τη δυναμική και την πολυδιάστατη φύση του κλάδου. 

4.       Να κατανοήσει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές παραμέτρους του κλάδου, αλλά και του τρόπου που επιδρά στην κοινωνία, στην οικονομία και στο περιβάλλον.

5.       Να γνωρίσει και να εκτιμήσει την έννοια και αρχές της αειφορίας και κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο της άσκησης της αγροτικής δραστηριότητας.

Καλλιέργεια φασολιών στην Καστοριά
Καλλιέργεια φασολιών στην Καστοριά
Καλλιέργεια φασολιών στην Καστοριά
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!