ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
Πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα Πετιμέζι Γενισέας
17. 01. 2018

Ένας σύλλογος γυναικών που ιδρύθηκε το 1999, προσπαθεί να αναβιώσει μια παραδοσιακή καλλιέργεια ζαχαροκάλαμου και να παράγει μια γνωστή παραδοσιακή μελάσα ζαχαροκάλαμου (σιρόπι). Ξεκινώντας από την καλλιέργεια του ζαχαροκάλαμου, το χυμό του, το ψήσιμο, τη συσκευασία και την τυποποίησή του, καταλήγουν σε ένα τελικό προϊόν που ονομάζεται Πετιμέζι. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του προϊόντος υπάρχουν πολλοί περιορισμοί που αυξάνουν το κόστος παραγωγής  και το κόστος εργασίας. Το γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων μέσω του προγράμματος “Ευδόκιμη Γη»  ανέπτυξε ένα υποστηρικτικό πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της γραμμής παραγωγής και της εμπορίας του προϊόντος. Στις 17 Ιανουαρίου στις εγκαταστάσεις της  Γενισέα ΚΟΙΝ. ΣΕΠ. πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μεταξύ του συλλόγου των γυναικών και των εκπροσώπων του Γραφείου Στρατηγικών Προγραμμάτων για την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης.

Επιστημονική Υπεύθυνη δράσης

Δρ. Μαρία Γουγουλή

Πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα Πετιμέζι Γενισέας
Πρώτη συνάντηση για το πρόγραμμα Πετιμέζι Γενισέας
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!