ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
Έργο Floating Lettuces
27. 10. 2017

Στo πλαίσιo της δράσης ‘Thought For Food’ πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των παραγωγών Γερακάρη Νάσου και Μπάκα Νικόλαου, που βρίσκονται στην Καλαμάτα. Πρόκειται για πρωτοποριακή συνεργασία νέων επιστημόνων όπου τα διάφορα λαχανικά καλλιεργούνται με το σύστημα της υδροπονίας σε επιπλέουσες βάσεις χωρίς καθόλου έδαφος ή αδρανή υλικά. Κατά την πρώτη επίσκεψη έγινε μία αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και αξιολογήθηκαν οι επιμέρους λειτουργίες της μονάδας. Εντοπίστηκαν τα σημεία που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης καθώς και σημεία που θα γίνουν μεσο- και μακροπρόθεσμοι χειρισμοί.

Έργο Floating Lettuces
Έργο Floating Lettuces
Έργο Floating Lettuces
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!