ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
ΚΑΕΜ Εργαστήριο
12. 05. 2017

Η κα. Γουγουλή κατά την επίσκεψη της στο ΚΑΕΜ στα πλαίσια του σεμιναρίου Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων μίλησε στους εκπαιδευόμενους για τα αίτια αλλοίωσης των τροφίμων και τις ζυμώσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος αναφέρθηκε σε όλους τους χημικούς, φυσικούς και μικροβιολογικούς παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την ποιοτική υποβάθμιση των τροφίμων και την ασφάλεια αυτών, ενώ παράλληλα πρότεινε για την επιμήκυνση του χρόνου διάρκειας ζωής των τροφίμων  διάφορους τρόπους επεξεργασίας και συντήρησης τους. Στο δεύτερο μέρος μίλησε για τα ζυμούμενα τρόφιμα και έδωσε πολλές συνταγές παρασκευής αυτών, όπως για το γιαούρτι, το ξυνόγαλα, για διάφορα τουρσιά και ελιές. Στο τρίτο μέρος προέβει σε επίδειξη χρήσιμων πρακτικών για τη μέτρηση κάποιων χαρακτηριστικών των τροφίμων και την τροποποίηση αυτών για τη σωστή επιλογή μεθόδου επεξεργασίας και συντήρησης τους.

ΚΑΕΜ Εργαστήριο
ΚΑΕΜ Εργαστήριο
ΚΑΕΜ Εργαστήριο
ΚΑΕΜ Εργαστήριο
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!