ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
Καλλιέργεια Ελιάς
23. 01. 2018

Έναρξη στις 23 Ιανουαρίου 2018 του εκπαιδευτικού προγράμματος "Καλλιέργεια Ελιάς" στο νομό Έβρου. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν στο τοπικό κοινοτικό γραφείο του Δήμου Μάκρης - Αλεξανδρούπολης.

Το προγράμμα κατάρτισης για την καλλιέργεια της ελιάς θα ολοκληρωθεί σε 10 εκπαιδευτικές συναντήσεις που θα διεξάγονται σε διήμερα έως το τέλος Μαΐου 2018, περιλαμβάνοντας 60 διδακτικές ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα επιλεγούν πέντε (5) εκπαιδευόμενοι στους οποίους θα γίνει ατομική εκπαίδευση/συμβουλευτική για μία (1) καλλιεργητική περίοδο. Παράλληλα δε, θα διεξαχθεί κατάρτιση συνολικής διάρκειας 30 ωρών σε θέματα που άπτονται της τυποποίησης/μεταποίησης του πρωτογενούς προϊόντος.

Μαθησιακοί στόχοι

Ο κύριοι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος αυτού είναι ο εκπαιδευόμενος:

1.       Να αποκτήσει τις δεξιότητες και τις εμπειρίες εκείνες που θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσει τις ανάγκες μιας εκμετάλλευσης.

2.       Να μπορεί να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό και στην ανάπτυξη του κλάδου στην περιοχή του.

3.       Να κατανοήσει τη δυναμική και την πολυδιάστατη φύση του κλάδου. 

4.       Να κατανοήσει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές παραμέτρους του κλάδου, αλλά και του τρόπου που επιδρά στην κοινωνία, στην οικονομία και στο περιβάλλον.

5.       Να γνωρίσει και να εκτιμήσει την έννοια και αρχές της αειφορίας και κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο της άσκησης της αγροτικής δραστηριότητας.

Καλλιέργεια Ελιάς
Καλλιέργεια Ελιάς
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!