ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
Εναλλακτικός Τουρισμός, Περιφέρεια Θεσσαλίας & Δήμος Βόλου
08. 05. 2018

Στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης για τον Εναλλακτικό Τουρισμό στο τμήμα Βόλου στις 24/4 ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού & Δια Βίου Μάθησης κος Μπουτίνας Ιωάννης και στις 26/4 ο κος Παπαμακάριος Γεώργιος, προϊστάμενος του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης Δήμου Βόλου, συζήτησαν με τους καταρτιζόμενους του τμήματος. Κύριες θεματικές εστίασης της συζήτησης αποτέλεσαν: η Σύμπραξη Τουρισμού για την Θεσσαλία και η εξέλιξή της, η ανάλυση δεδομένων για υφιστάμενες τουριστικές υποδομές, υλικούς και άυλους πόρους που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη, οι δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησής τους, το προφίλ των τουριστών και ο βαθμός ικανοποίησής τους σύμφωνα με τις έρευνες του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης Δήμου Βόλου, η συμμετοχή σε τουριστικές εκθέσεις και το συνολικό πρόγραμμα προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εναλλακτικός Τουρισμός, Περιφέρεια Θεσσαλίας & Δήμος Βόλου
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!