ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
Δελτίο τύπου προγράμματος BalkanRoad και εναρκτήριος συνάντηση
12. 01. 2018

 

 

Θεσσαλονίκη, 17 Ιανουαρίου 2018

Αρ.πρωτ. 84/17.01.2018

 

Δελτίο Τύπου

BalkanRoad - Αγροκτήματα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Κατευθυντήριες οδηγίες για στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης του Βαλκανικού γεωργικού τομέα.

 

Το PerrotisCollegeείναι εταίρος του προγράμματος «Αγροκτήματα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Κατευθυντήριες οδηγίες για στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης του Βαλκανικού γεωργικού τομέα - BalkanRoad», το οποίο θα υλοποιηθεί σε πέντε χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ. και Αλβανία) από επτά οργανισμούς. Ακόμη δύο ελληνικοί φορείς συμμετέχουν στο έργο: το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο που είναι ο συντονιστής στο πρόγραμμα και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας. Από την Κύπρο, συμμετέχει στο έργο το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το πρόγραμμα BalkanRoad έχει δύο κατευθύνσεις, οι οποίες θα συνδυαστούν και ενσωματωθούν σε ένα Βαλκανικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο αναμένεται να ανοίξει καινούργιους εμπορικούς δρόμους για τα Βαλκανικά γεωργικά προϊόντα, ενισχύοντας τις τοπικές και εθνικές οικονομίες των Βαλκανικών χωρών, Ειδικότερα, θα επιτευχθεί:

-       βελτίωση του Βαλκανικού γεωργικού περιβάλλοντος, μέσω ανάπτυξης στρατηγικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την προστασία των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό, αέρας), μείωσης των αερίων θερμοκηπίου, μείωσης της παραγωγής και διάθεσης αποβλήτων και προώθησης της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων και απορριμμάτων στη γεωργία.

-       ανάπτυξη ενός κοινού Βαλκανικού Πρωτοκόλλου για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων με οικολογικό σήμα, με εφαρμογή αειφόρων πρακτικών σε ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής (δηλ. από τον αγρό έως την αγορά), έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα να έχουν μετρήσιμο, συγκρίσιμο και τελικά το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το πρόγραμμα θα αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία και στρατηγικές οικονομικής ανάπτυξης των αγροτικών επιχειρήσεων, μέσω της υιοθέτησης πρακτικών που προστατεύουν το περιβάλλον, κίνητρο ισχυρό για τους αγρότες ώστε να εφαρμόσουν και να υιοθετήσουν  τα αποτελέσματα του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του, θα αναπτυχθεί ένα υψηλών δυνατοτήτων, ευέλικτο και εύκολο στη χρήση λογισμικό (λογισμικό ROAD) το οποίο θα καταγράφει, υπολογίζει και αξιολογεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εμπορεύσιμων γεωργικών προϊόντων. Για την ανάπτυξη του λογισμικού θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα από αγροτικές επιχειρήσεις της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Π.Γ.Δ.Μ.

Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του προγράμματος, έχει ήδη δημιουργηθεί δίκτυο ενδιαφερομένων (παραγωγών, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών) με το όνομα “ROAD for Balkan Agriculture”. Τα μέλη του, μέσα από σειρά εθνικών και διεθνών διοργανώσεων διαλόγου, θα εκφράσουν τη δική τους άποψη, θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των κατευθυντηρίων οδηγιών και θα δράσουν πολλαπλασιαστικά στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου στα γεωργικά, εμπορικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δίκτυα στα οποία ανήκουν.

Στις 6 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη συνάντηση εκπροσώπων των επτά φορέων που υλοποιούν το έργο «Αγροκτήματα με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, αποβλήτων και νερού. Κατευθυντήριες οδηγίες για στρατηγικές αειφόρου διαχείρισης του Βαλκανικού γεωργικού τομέα-BalkanRoad», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του προγράμματος “Balkan-Mediterranean 2014-2020” και η διάρκειά του είναι δύο έτη (08/09/2017 - 30/08/2019).

Δελτίο τύπου προγράμματος BalkanRoad και εναρκτήριος συνάντηση
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!