ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
Καλλιέργεια αρωματικών φυτών
24. 01. 2018

Έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος "Καλλιέργεια Αρωματικών Φυτών" στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Κομοτηνής. Για το νομό Θεσσαλονίκης τα μαθήματα ξεκίνησαν στις 30 Ιανουαρίου 2018 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά, στην Κοζάνη στις 29 Ιανουαρίου 2018 στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας, ενώ στην Κομοτηνή στις 24 Ιανουαρίου 2018 στο Πολυλειτουργικό Κέντρου του Δήμου.

Όλα τα προγράμματα κατάρτισης στον τομέα των αρωματικών φυτών θα ολοκληρωθούν σε 10 εκπαιδευτικές συναντήσεις που διεξάγονται σε διήμερα έως το τέλος Μαΐου 2018, περιλαβμάνοντας 60 διδακτικές ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, θα επιλεγούν πέντε (5) εκπαιδευόμενοι στους οποίους θα γίνει ατομική εκπαίδευση/συμβουλευτική για μία (1) καλλιεργητική περίοδο. Παράλληλα δε, θα διεξαχθεί κατάρτιση συνολικής διάρκειας 30 ωρών σε θέματα που άπτονται της τυποποίησης/μεταποίησης του πρωτογενούς προϊόντος.

Μαθησιακοί στόχοι

Ο κύριοι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος αυτού είναι ο εκπαιδευόμενος:

1.       Να αποκτήσει τις δεξιότητες και τις εμπειρίες εκείνες που θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσει τις ανάγκες μιας εκμετάλλευσης.

2.       Να μπορεί να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό και στην ανάπτυξη του κλάδου στην περιοχή του.

3.       Να κατανοήσει τη δυναμική και την πολυδιάστατη φύση του κλάδου. 

4.       Να κατανοήσει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές παραμέτρους του κλάδου, αλλά και του τρόπου που επιδρά στην κοινωνία, στην οικονομία και στο περιβάλλον.

5.       Να γνωρίσει και να εκτιμήσει την έννοια και αρχές της αειφορίας και κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο της άσκησης της αγροτικής δραστηριότητας.

Καλλιέργεια αρωματικών φυτών
Καλλιέργεια αρωματικών φυτών
Καλλιέργεια αρωματικών φυτών
Καλλιέργεια αρωματικών φυτών
Καλλιέργεια αρωματικών φυτών
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!