ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   /   Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων (SPMO)   /   Blog
Blog
Καλλιέργεια Καρποφόρων Δέντρων
25. 01. 2018

Έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος "Καλλιέργεια Καρποφόρων Δέντρων" στους νομούς Κοζάνης και Πέλλας. Τα μαθήματα ξεκίνησαν στις 25 Ιανουαρίου 2018 στην αίθουσα της τοπικής Κοινότητας Πύργων Κοζάνης, ενώ για το Νομό Πέλλας στις 31 Ιανουαρίου 2018 στην αίθουσα του πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σκύδρας.

Μαθησιακοί στόχοι

Ο κύριοι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος αυτού είναι ο εκπαιδευόμενος:

1.       Να αποκτήσει τις δεξιότητες και τις εμπειρίες εκείνες που θα του επιτρέψουν να αντιμετωπίσει τις ανάγκες μιας εκμετάλλευσης.

2.       Να μπορεί να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό και στην ανάπτυξη του κλάδου στην περιοχή του.

3.       Να κατανοήσει τη δυναμική και την πολυδιάστατη φύση του κλάδου. 

4.       Να κατανοήσει τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές παραμέτρους του κλάδου, αλλά και του τρόπου που επιδρά στην κοινωνία, στην οικονομία και στο περιβάλλον.

5.       Να γνωρίσει και να εκτιμήσει την έννοια και αρχές της αειφορίας και κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο της άσκησης της αγροτικής δραστηριότητας.

Καλλιέργεια Καρποφόρων Δέντρων
Καλλιέργεια Καρποφόρων Δέντρων
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-20 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!