ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γενικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (International Masterclasses 2017)
03. 03. 2017

Στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε το δεύτερο σχολείο Προχωρημένων μαθημάτων Φυσικής Σωματιδίων  (International Masterclasses 2017).  Οι μαθητές έγιναν επιστήμονες – ερευνητές για μία μέρα, ήρθαν σε άμεση επαφή με την έρευνα που γίνεται στο CERN και με τους επιστήμονες που τη διεξάγουν.

Η ημερίδα έγινε σε συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Κέντρου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. και την Ευρωπαϊκή Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων (Interenational Particle Physics Outreach Group, IPPOG).

Μαζί με τους μαθητές του Γενικού Λυκείου της ΑΓΣ, συμμετείχαν 60 περίπου μαθητές από 12 σχολεία της Θεσσαλονίκης αλλά και από το Βόλο, τα Τρίκαλα, την Πτολεμαΐδα και το Καλαμπάκι Δράμας. Οι μαθητές γνώρισαν καινούργια θέματα ατομικής και πυρηνικής φυσικής, καθώς και τα πειράματα και τις διατάξεις του CERN, ενώ έμειναν πολύ ικανοποιημένοι και εκδήλωσαν την επιθυμία να επαναλαμβάνεται η ημερίδα κάθε χρόνο.

Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (International Masterclasses 2017)
Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (International Masterclasses 2017)
Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (International Masterclasses 2017)
Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (International Masterclasses 2017)
Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (International Masterclasses 2017)
Προχωρημένα μαθήματα Φυσικής Σωματιδίων (International Masterclasses 2017)
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!