ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γενικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Μάθημα Νέων Ελληνικών - Διαδικτυακή δράση για τη βελτίωση του λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα
18. 02. 2021

Κατά τη διάρκεια της διακοπής των διά ζώσης μαθημάτων οι μαθητές της Β΄ και της Γ΄ Γενικού Λυκείου συμμετείχαν σε μία δράση που σκοπό είχε τη βελτίωση του λεξιλογίου τους στην ελληνική γλώσσα. Οι συναντήσεις γινόντουσαν διαδικτυακά ανά δύο Κυριακές και μέσω της πλατφόρμας ΚΑΗΟΟΤ τα παιδιά διαγωνίζονταν επάνω στη γνώση τους στην ελληνική γλώσσα. Υπεύθυνος της δράσης «ΛΕΞΙΓΝΩΣΙΑ» είναι ο φιλόλογος Βασίλης Γουγούσης.

Μάθημα Νέων Ελληνικών - Διαδικτυακή δράση για τη βελτίωση του λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!