ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γενικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Βιωματικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών – Χημεία
07. 03. 2019

Στο πλαίσιο των βιωματικών εργαστηρίων φυσικών επιστημών, στα εργαστήρια Χημείας της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, οι μαθητές της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου,  εξοικειώθηκαν στη χρήση οργάνων μέτρησης μάζας και στις σχετικές τεχνικές για παρασκευή διαλυμάτων με διάφορες περιεκτικότητες. Σε δεύτερο στάδιο αξιοποιώντας τα διαλύματα αυτά εξασκήθηκαν στη διεξαγωγή αντιδράσεων και στην καταγραφή παρατηρήσεων (σχηματισμός ιζήματος, αερίου, αλλαγή χρώματος) που συνοδεύουν ένα χημικό φαινόμενο.

Βιωματικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών – Χημεία
Βιωματικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών – Χημεία
Βιωματικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών – Χημεία
Βιωματικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών – Χημεία
Βιωματικά Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών – Χημεία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!