ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γενικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Εργαστήρια Χημείας
08. 03. 2018

Οι μαθητές της Α’ ΓΕΛ της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής εξέτασαν αρχικά τη δυνατότητα διάλυσης διαφόρων ουσιών σε ανόργανους και οργανικούς διαλύτες, όπως το νερό, η αιθανόλη (οινόπνευμα), η ακετόνη (ασετόν), το λάδι,  το εξάνιο κλπ. Καταγράφοντας τα πειραματικά τους αποτελέσματα εξήγαγαν συμπεράσματα για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαλυτότητα των ουσιών. Σε δεύτερο στάδιο αξιοποιώντας τα πειραματικά τους αποτελέσματα και συνδυάζοντας  τους παραπάνω διαλύτες πραγματοποίησαν πείραμα δημιουργίας κρυστάλλων.

Εργαστήρια Χημείας
Εργαστήρια Χημείας
Εργαστήρια Χημείας
Εργαστήρια Χημείας
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!