ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γενικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Στο Εργαστήριο Λόγου του Γενικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
17. 01. 2019

Στο Εργαστήριο Λόγου του Γενικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής οι μαθητές της ομάδας επιχειρηματολογίας ασκούνται στη δόμηση επιχειρημάτων και στην αντίκρουση των θέσεων της αντίπαλης ομάδας.  Η σύνθεση και αποδόμηση ιδεών με επιχειρήματα είναι μια μόνο από τις δράσεις του Εργαστηρίου Λόγου του σχολείου μας που ενισχύει την προσπάθειά των μαθητών να διερευνούν θέματα και να διαμορφώνουν άποψη πέρα από τα στενά πλαίσια της τυπικής γλωσσικής διδασκαλίας.

Στο Εργαστήριο Λόγου του Γενικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Στο Εργαστήριο Λόγου του Γενικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Στο Εργαστήριο Λόγου του Γενικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Στο Εργαστήριο Λόγου του Γενικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Στο Εργαστήριο Λόγου του Γενικού Λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!