ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γενικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Διδασκαλία Γεωμετρίας - Προσομοίωση μέτρησης ύψους πυραμίδας του Χέοπα
21. 12. 2016

Οι μαθητές της Β’ Γενικού Λυκείου, στο πλαίσιο του μαθήματος της Γεωμετρίας, χωρίστηκαν σε ομάδες και πραγματοποίησαν προσομοίωση της μέτρησης που έκανε ο Θαλής για τον υπολογισμό  του ύψους της πυραμίδας του Χέοπα. Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι μαθητές βασίστηκε στη θεωρία των αναλογιών και της δημιουργίας ομοίων τριγώνων.

Διδασκαλία Γεωμετρίας - Προσομοίωση μέτρησης ύψους πυραμίδας του Χέοπα
Διδασκαλία Γεωμετρίας - Προσομοίωση μέτρησης ύψους πυραμίδας του Χέοπα
Διδασκαλία Γεωμετρίας - Προσομοίωση μέτρησης ύψους πυραμίδας του Χέοπα
Διδασκαλία Γεωμετρίας - Προσομοίωση μέτρησης ύψους πυραμίδας του Χέοπα
Διδασκαλία Γεωμετρίας - Προσομοίωση μέτρησης ύψους πυραμίδας του Χέοπα
Διδασκαλία Γεωμετρίας - Προσομοίωση μέτρησης ύψους πυραμίδας του Χέοπα
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!