ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γενικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Workshop για τον διεθνή διαγωνισμό IYNT 2020
02. 11. 2019

Με πολλή μεγάλη συμμετοχή μαθητών γυμνασίου και λυκείου  πραγματοποιήθηκε στη βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής το 3ο Workshopτης Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Το Workshopέγινε  στα πλαίσια της προετοιμασίας των ομάδων των μαθητών για το 1ο Hellenic Young Naturalists΄ Tournament που οδηγεί στη συμμετοχή στον διεθνή διαγωνισμό ΙΥΝΤ 2020 που θα γίνει το καλοκαίρι στην Αγ. Πετρούπολη της Ρωσίας. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε στους μαθητές ένα από τα 17 προβλήματα που πρέπει να ερευνήσουν και το αντίστοιχο πείραμα που πρέπει να κάνουν οι ομάδες και έγινε συζήτηση για τα σφάλματα που υπεισέρχονται σε κάθε πειραματική διαδικασία. Επίσης έγινε παρουσίαση του τρόπου χρήσης του Google Drive και της δημιουργίας των παρουσιάσεων σ΄ αυτό και λύθηκαν οι απορίες των παιδιών.
Έπειτα, η ομάδα των μαθητών που προετοιμάζεται για τον διεθνή διαγωνισμό ΙΥΡΤ είχε briefingγια την μέχρι τώρα δουλειά της.
Θα ακολουθήσουν και άλλα workshopsώστε οι μαθητές να εκπαιδευτούν σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού. Στο Workshop συμμετείχε και η ομάδα των μαθητών της Α Γενικού λυκείου της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής που προετοιμάζεται από τον καθηγητή Φυσικής Μ. Πεδιωτάκη.

Workshop για τον διεθνή διαγωνισμό IYNT 2020
Workshop για τον διεθνή διαγωνισμό IYNT 2020
Workshop για τον διεθνή διαγωνισμό IYNT 2020
Workshop για τον διεθνή διαγωνισμό IYNT 2020
Workshop για τον διεθνή διαγωνισμό IYNT 2020
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!