ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γενικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Μάθημα Χημείας - Περιοδικός πίνακας
01. 11. 2018

Στο μάθημα της χημείας και στoπλαίσιoτης διαφοροποιημένης διδασκαλίας, στην ενότητα «Περιοδικός πίνακας» οι μαθητές της Α ΓΕΛ εφάρμοσαν την μέθοδο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας  και κατασκεύασαν «παίζονταs» , τον περιοδικό πίνακα.  Συγκεκριμένα τους δόθηκε ένα πλήρες σετ καρτών με χημικά στοιχεία που έχουν Ζ=3 έως Ζ=20. Τους ζητήθηκε να διατάξουν τις κάρτες κατά αυξανόμενο Ζ και ταυτόχρονα να τοποθετήσουν τα άτομα που έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική στιβάδα, το ένα κάτω από το άλλο. Τέλος, συγκρίνανε τη διάταξη που πραγματοποίησαν με τη διάταξη των στοιχείων του Περιοδικού πίνακα.

Μάθημα Χημείας - Περιοδικός πίνακας
Μάθημα Χημείας - Περιοδικός πίνακας
Μάθημα Χημείας - Περιοδικός πίνακας
Μάθημα Χημείας - Περιοδικός πίνακας
Μάθημα Χημείας - Περιοδικός πίνακας
Μάθημα Χημείας - Περιοδικός πίνακας
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!