ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γενικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Ομάδα ρομποτικής - Μαθητές διδάσκουν arduino σε μαθητές
11. 12. 2019

Ένα από τα project που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο club ρομποτικής είναι και η εκμάθηση Arduino.  Στο πλαίσιο αυτού του project και υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου καθηγητή, μαθητές του club ρομποτικής  του Γενικού, διδάσκουν σε άλλους μαθητές  προγραμματισμό Arduino, ηλεκτρολογικό σχέδιο για την κατασκευή των κυκλωμάτων που χρειάζονται και στη συνέχεια, οι ιδέες που έχουν οι μαθητές του club, πραγματοποιούνται και χρησιμοποιούνται. Παράδειγμα η μέτρηση και  η καταγραφή μεγεθών του φυσικού περιβάλλοντος που αφορούν το κλίμα, την πρακτική τους σημασία στη γεωργία και  στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και άλλα πολλά. Στη συνέχεια με τις μετρήσεις αυτές οι μαθητές εκπονούν μια επιστημονική αναφορά.

Ομάδα ρομποτικής - Μαθητές διδάσκουν arduino σε μαθητές
Ομάδα ρομποτικής - Μαθητές διδάσκουν arduino σε μαθητές
Ομάδα ρομποτικής - Μαθητές διδάσκουν arduino σε μαθητές
Ομάδα ρομποτικής - Μαθητές διδάσκουν arduino σε μαθητές
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!