ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Γενικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Βιωματικά εργαστήρια φυσικών επιστημών
01. 11. 2016

Οι μαθητές της Α' Γενικού Λυκείου συμμετέχουν σε επιστημονικά πειράματα, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των επιστημονικών εννοιών και την εξάσκηση σε πειραματικές δραστηριότητες.

Τα πειράματα της ημέρας, σκόπευαν στην κατανόηση της στατικής τριβής, της τριβής ολίσθησης και της ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης.

Στο  εργαστήριο πραγματοποιείται έρευνα που αφορά στη:

  • Συστηματική εξέταση προβλημάτων που σχετίζονται με κατανόηση εννοιών που αφορούν στις Φυσικές Επιστήμες
  • Αξιοποίηση υπαρχόντων ερευνητικών δεδομένων στη διδασκαλία
  • Ανάπτυξη νέων εργαλείων μάθησης καθώς και εκμετάλλευση υπαρχόντων ώστε να γίνεται  αποδοτικότερη η διδασκαλία των φυσικών επιστημών
Βιωματικά εργαστήρια φυσικών επιστημών
Βιωματικά εργαστήρια φυσικών επιστημών
Βιωματικά εργαστήρια φυσικών επιστημών
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!