ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Project Εκτροφής Πουλάδων Αυγοπαραγωγής - Πρακτική Άσκηση
19. 04. 2018

Η συμμετοχή των μαθητών σε projects επιχειρηματικότητας αποτελεί σημαντικό μέρος του προγράμματος πρακτικής άσκησης. Αυτός ο τρόπος βιωματικής μάθησης εισάγει τους εκπαιδευόμενους σε αξίες και εμπειρίες ηγεσίας, επιχειρηματικότητας, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μέσα από ομαδική εργασία, συνδυάζοντας θεωρητικές γνώσεις πολλών γνωστικών αντικειμένων για ένα κοινό σκοπό.

Ένα από τα μαθητικά project της πρακτικής άσκησης είναι η παραγωγή πουλάδων αυγοπαραγωγής 30 ημερών: Οι μαθητές αγοράζουν από το εκκολαπτήριο της Σχολής πουλάδες ημέρας, τις εκτρέφουν για 4 εβδομάδες και τις διαθέτουν σε γονείς, συγγενείς και φίλους τους.

Project Εκτροφής Πουλάδων Αυγοπαραγωγής - Πρακτική Άσκηση
Project Εκτροφής Πουλάδων Αυγοπαραγωγής - Πρακτική Άσκηση
Project Εκτροφής Πουλάδων Αυγοπαραγωγής - Πρακτική Άσκηση
Project Εκτροφής Πουλάδων Αυγοπαραγωγής - Πρακτική Άσκηση
Project Εκτροφής Πουλάδων Αυγοπαραγωγής - Πρακτική Άσκηση
Project Εκτροφής Πουλάδων Αυγοπαραγωγής - Πρακτική Άσκηση
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!