ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Διαθεματικές Εργασίες | Ζώα και Ζωική Παραγωγή - Ιστορία, Θεολογία & Τεχνολογία
22. 05. 2017

Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, δημιούργησαν μια συλλογή εργασιών, διερευνώντας θέματα που σχετίζονται με τη ζωική παραγωγή και αποτελούν αντικείμενο γενικότερου  προβληματισμού. Ξεκίνησαν με το θέμα  της συμμετοχής των ζώων στους διάφορους πολέμους και μελέτησαν στοιχεία που τους εντυπωσίασαν στη σχέση μεταξύ ζώων και ανθρώπων στην ιστορική εξέλιξη. Στη συνέχεια γνώρισαν θεωρητικά αλλά και εμπειρικά με την επίσκεψη στο βουστάσιο την τεχνητή σπερματέγχυση. Κατόπιν ασχολήθηκαν με την εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και της κλωνοποίησης. Ειδικότερα για την τελευταία κατέγραψαν τα αντικρουόμενα επιχειρήματα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην θεολογική διάσταση του θέματος. Τέλος, πραγματεύτηκαν θέματα που αφορούν το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα.

Η εκπόνηση ομαδικών εργασιών αποτελεί τα τελευταία χρόνια βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο της προσπάθειας να απεμπλακεί η εκπαίδευση από τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Τα οφέλη τους είναι πολλαπλά, αφού δεν περιορίζονται μόνο στον εμπλουτισμό των γνώσεων, αλλά αναπτύσσουν το συνεργατικό πνεύμα και την πρωτοβουλία των μαθητών. Ταυτόχρονα αποφασίσαμε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή να τη συνδυάσουμε με τη διαθεματική μέθοδο διδασκαλίας, μέσω της οποίας οι μαθητές συνδυάζουν γνώσεις από διαφορετικές επιστήμες για να ερευνήσουν, να επιλύσουν προβλήματα και να προσεγγίσουν το θέμα από διάφορες πλευρές.

Διαθεματικές Εργασίες | Ζώα και Ζωική Παραγωγή - Ιστορία, Θεολογία & Τεχνολογία
Διαθεματικές Εργασίες | Ζώα και Ζωική Παραγωγή - Ιστορία, Θεολογία & Τεχνολογία
Διαθεματικές Εργασίες | Ζώα και Ζωική Παραγωγή - Ιστορία, Θεολογία & Τεχνολογία
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!