ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Διδασκαλία Μαθηματικών
30. 10. 2018

Με ένα διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης στο διαφορικό λογισμό διαγωνίσθηκαν οι μαθητές της Γ τάξης ΕΠΑΛ. Η συστηματική χρήση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στα Μαθηματικά βοηθά την κατανόηση, αυξάνει τη θετική στάση και την αυτοπεποίθηση των μαθητών, ενώ ενισχύει την μάθηση και την ομαδικότητα.

Διδασκαλία Μαθηματικών
Διδασκαλία Μαθηματικών
Διδασκαλία Μαθηματικών
Διδασκαλία Μαθηματικών
Διδασκαλία Μαθηματικών
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!