ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Project επιχειρηματικότητας - Εκτροφή και εμπορία κοτόπουλων
18. 03. 2017

Μαθητές και μαθήτριες της Β' και της Γ' τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Σχολής συμμετέχουν σε projects ζωικής παραγωγής που έχουν ως αντικείμενο την εκτροφή, μεταποίηση και εμπορία κρεατόπουλων, καθώς και την εκτροφή και διάθεση πουλάδων 30 ημερών.

Μέσα από αυτά, αξιοποιώντας τις δεξιότητες που διδάχτηκαν τις προηγούμενες χρονιές, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης στο Αγρόκτημα της Σχολής, οι μαθητές αναλαμβάνουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας που στο τέλος θα έχει και οικονομικά αποτελέσματα τα οποία θα είναι ανάλογα της προσπάθειας τους. Όλα τα παραπάνω γίνονται με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της Σχολής.

Project επιχειρηματικότητας - Εκτροφή και εμπορία κοτόπουλων
Project επιχειρηματικότητας - Εκτροφή και εμπορία κοτόπουλων
Project επιχειρηματικότητας - Εκτροφή και εμπορία κοτόπουλων
Project επιχειρηματικότητας - Εκτροφή και εμπορία κοτόπουλων
Project επιχειρηματικότητας - Εκτροφή και εμπορία κοτόπουλων
Project επιχειρηματικότητας - Εκτροφή και εμπορία κοτόπουλων
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!