ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής - Μέτρηση CO2 εδάφους πειραματικής καλλιέργειας κηπευτικών
20. 11. 2019

Μαθητές της Β΄ τάξης του  Επαγγελματικού Λυκείου, στο πλαίσιο του εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής, παρακολούθησαν την πρώτη μέτρηση CO2 του εδάφους της πειραματικής καλλιέργειας κηπευτικών στο θερμοκήπιο, το έδαφος της οποίας εμπλουτίζεται με Νανοφυσαλίδες & Μικροοργανισμούς. Η μέτρηση έγινε από τον Δρ. Βασιλικιώτη του τμήματος Agro-ESM του Perrotis College, ο οποίος έδωσε στους μαθητές και τις σχετικές πληροφορίες για την αξία της συλλογής των στοιχείων από τη μέτρηση για την εξέλιξη του πειράματος.

Εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής - Μέτρηση CO2 εδάφους πειραματικής καλλιέργειας κηπευτικών
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!