ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Ενεργειακές καλλιέργειες - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολ. Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
27. 02. 2018

Οι μαθητές της Γ Επαγγελματικού Λυκείου επισκέφτηκαν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θέρμη, ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και ενημερώθηκαν από τη γεωπόνο - ερευνήτρια κυρία Χειλάκη Ζωή για τις ενεργειακές καλλιέργειες.

Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη, παραδοσιακά ή νέα, τα οποία παράγουν βιομάζα ως κύριο προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους ενεργειακούς σκοπούς. Η βιομάζα που παράγεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καύση ή συμπαραγωγή ηλεκτρισμού με γαιάνθρακες, για ηλεκτροπαραγωγή και θέρμανση, σαν πρώτη ύλη για θερμοχημικές διεργασίες όπως πυρόλυση και αεριοποίηση για παραγωγή μεθανόλης, βιοαερίου και πυρολυτικών ελαίων και για βιοχημικές διεργασίες (πχ ζύμωση) για παραγωγή αιθανόλης ή μεθανίου.

Ενεργειακές καλλιέργειες - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολ. Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ενεργειακές καλλιέργειες - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολ. Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ενεργειακές καλλιέργειες - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολ. Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ενεργειακές καλλιέργειες - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολ. Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ενεργειακές καλλιέργειες - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολ. Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ενεργειακές καλλιέργειες - Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολ. Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!