ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
English Language Teaching- Reading Comprehension
20. 12. 2016

Vocational High school students use tablets and the Socrative classroom app together with their course books for fun, effective classroom engagement in order to consolidate reading comprehension and vocabulary.

English Language Teaching- Reading Comprehension
English Language Teaching- Reading Comprehension
English Language Teaching- Reading Comprehension
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!