ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής - Εκκολαπτήριο Α.Γ.Σ
07. 03. 2018

Στο  πλαίσιο  του εργαστηριακού μαθήματος  της Ζωικής Παραγωγής ,οι μαθητές της  Β τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, επισκέφθηκαν το  εκκολαπτήριο της ΑΓΣ. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η παρατήρηση των διαφόρων σταδίων της επώασης - εκκόλαψης  των αυγών των ορνίθων που γίνεται στις εκκολαπτικές μηχανές, μέσα σε ειδικούς χώρους, τα εκκολαπτήρια. 

Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής - Εκκολαπτήριο Α.Γ.Σ
Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής - Εκκολαπτήριο Α.Γ.Σ
Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής - Εκκολαπτήριο Α.Γ.Σ
Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής - Εκκολαπτήριο Α.Γ.Σ
Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής - Εκκολαπτήριο Α.Γ.Σ
Εργαστήριο Ζωικής Παραγωγής - Εκκολαπτήριο Α.Γ.Σ
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!