ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Παρουσιάσεις μαθητικών project πρακτικής άσκησης
13. 02. 2018

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ομάδες μαθητών υπό την εποπτεία συμβούλου καθηγητή, συντονίζουν συγκεκριμένες δράσεις, μαθαίνουν, παράγουν, εμπορεύονται και αξιολογούν τα οικονομικά αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Στο τέλος κάθε τετραμήνου παρουσιάζουν την εργασία τους και τα αποτελέσματά της σε όλους τους μαθητές του σχολείου. Σήμερα παρουσιάστηκαν τα project υδροπονίας, εκτροφής κοτόπουλων, εκτροφής σαλιγκαριών και παραγωγής και επεξεργασίας ροδιού.

Παρουσιάσεις μαθητικών project πρακτικής άσκησης
Παρουσιάσεις μαθητικών project πρακτικής άσκησης
Παρουσιάσεις μαθητικών project πρακτικής άσκησης
Παρουσιάσεις μαθητικών project πρακτικής άσκησης
Παρουσιάσεις μαθητικών project πρακτικής άσκησης
Παρουσιάσεις μαθητικών project πρακτικής άσκησης
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!