ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Επαγγελματικό Λύκειο   /   Blog Δραστηριοτήτων
Blog Δραστηριοτήτων
Διαθεματική διδασκαλία Χημείας - Φυτικής Παραγωγής
30. 03. 2017

Η κατά ομάδες προετοιμασία και επεξεργασία του διδακτικού αντικειμένου όπως ορίζει η σύγχρονη επιστημονική παιδαγωγική μέθοδος της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας εφαρμόζεται στη διδασκαλία των μαθημάτων Χημείας και  Φυτικής Παραγωγής της Β' Επαγγελματικού Λυκείου με αποτέλεσμα το μάθημα να γίνεται περισσότερο ελκυστικό και διασκεδαστικό.

Οι μαθητές συμμετέχουν με ενεργό τρόπο στη διδακτική διαδικασία βελτιώνοντας το ψυχολογικό κλίμα εντός της αίθουσας (μειώνονται τα επίπεδα άγχους και αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους) με άμεση συνέπεια τη μεγιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Διαθεματική διδασκαλία Χημείας - Φυτικής Παραγωγής
Διαθεματική διδασκαλία Χημείας - Φυτικής Παραγωγής
Διαθεματική διδασκαλία Χημείας - Φυτικής Παραγωγής
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!