ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Παιδικός Σταθμός   /   Blog
Blog
Pair the Mittens
06. 02. 2017

Mittens, mittens everywhere!

Come on Seeds, let's gather them and put them in the basket.

Look! There are aome in the bushes, too!

Lots of different colours. Blue, red, black, pink, white ...

Some of them are big. Some are small. 

But all of them help us keep our hands warm in the winter.

Did we find all of them? We need to count to ten 4 times. Let's go. One, two, three ... ten. Again... One, two ...ten. Third time. Fourth time. Wow! Yes, we have 40 mittens. That means 20 pairs. Let's go into the classroom, now and pair them up.

That's it! You found a pair!

Good job, Seeds!

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος