ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Παιδικός Σταθμός   /   Blog
Blog
Setting the Thanksgiving Table
22. 11. 2016

       What's inside that blue bag? Put your hand in ... Hey, don't look! And take one thing out. What is it? "It's an umbrella." Very useful, indeed, since it's autumn, but not for our Thanksgiving dinner. We need things that we can eat or drink. Try again.

Tomato, lettuce, orange juice, ice - cream, a piece of wood... Oh, no. Take that out! We don't eat wood. 

One by one, the students from Leaves take things out of the bag, examine them and decide whether to put them on the table or leave them aside. In the end, they all sit at the Thanksgiving table and have a wonderful feast!

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος