ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Παιδικός Σταθμός   /   Blog
Blog
My Shape Book
10. 11. 2016

Have you ever used cookie-cutters to print shapes? If you havent, mums, try it! Just be ready for some clean up afterwards. It's worth it, though. Ask Seeds. They had a lot of fun.

We were learning Shapes and Colors, and it seemed nice to have kids create shapes themselves. We used our bodies. But what else could we use? They are too young to draw a shape! We looked around the classroom. Our cookie-cutters had shapes that we had learned. Triangle, Star, Circle, Square.

We had fingerpaint, too. What a match! 

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος