ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση   /   Παιδικός Σταθμός   /   Blog
Blog
Snow!!!
19. 12. 2018

Christmas time always brings images of snow covered cities in mind. But, it hasn't snowed here in Thessaloniki, yet. 

"We want to build a snowman!"

Hm, how can we do that? Let's see... a couple of rings, some cotton ... and there it is! 

A snowman that can never melt!

Now, we have the body but we also need eyes, a nose, a mouth. Here we go.

Next, we need a hat and scarf to keep him warm, like the snowman in this book.

 And now... time for some fun. Since we have snow, why don't we have a

SNOWBALL FIGHT!!!

We really enjoyed that!

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-21 American Farm School
X
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος