ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Εκπαίδευση Ενηλίκων   /   Σεμινάρια   /   Κέντρο δια βίου μάθησης
Σεμινάρια
Κέντρο δια βίου μάθησης

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) παρέχει υπηρεσίες μη τυπικής μάθησης σε ενηλίκους με στόχο την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, την επανειδίκευση (reskilling), την αναβάθμιση δεξιοτήτων (upskilling), την γενική εκπαίδευση ενηλίκων και την συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Επίσης, διοργανώνει και πραγματοποιεί συνέδρια, προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεις μελέτης σε θέματα που σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τομέα, το περιβάλλον, τον αγροτικό τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση εκπαιδευτών. Για την εκπλήρωση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων, το ΚΔΒΜ συνεργάζεται με όλα τα παραγωγικά τμήματα του ιδρύματος και κυρίως με το Εκπαιδευτικό Αγρόκτημα, το Perrotis College, το Κέντρο Ελιάς Krinos, την Βιβλιοθήκη Δημήτρης και Αλίκη Περρωτή και την Ι. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (πρώην ΙΙΕΚ).

Το ΚΔΒΜ ακολουθεί τις αρχές και το πνεύμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στην ποιοτική βιωματική εκπαίδευση. Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή εδώ και έναν αιώνα έχει αφιερωθεί στο να εκπαιδεύει ενηλίκους ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να πετύχουν. 

Το ΚΔΒΜ είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Φόρμα Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τα
σεμινάρια ενηλίκων