Αίτηση Εγγραφής IEK
Αίτηση Εγγραφής IEK


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Γονέας 1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γονέας 2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
*Απόφοιτος
*Φοίτηση ως
ΑΔΕΛΦΙΑ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Επιθυµώ να παρακολουθήσω το προπαρασκευαστικό Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας                
Άκουσα για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Κολέγιο Περρωτής από:
Παρακαλώ προσδιορίστε
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιλέξτε έως 3 ειδικότητες
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: (Μέγεθος αρχείου μέχρι 1.5MB)
Επιβεβαιώνω ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και είναι στη διάθεση της Επιτροπής Εγγραφών για περαιτέρω επεξεργασία και αξιολόγηση.
Δηλώνω πως τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή καθώς και ότι έχω ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου που ακολουθεί η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, η οποία θα καλείται εφεξής η «Σχολή», σε συμμόρφωση με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Σχολής (PRIVACY NOTICE).
Δίνω επίσης τη συγκατάθεσή μου να λαμβάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει, ενημερωτικά δελτία (newsletters) σχετικά με εκδηλώσεις και άλλες δράσεις της Σχολής.
American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!