ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για ανακοινώσεις στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

----------------------------------------------------------------------------

Θέση για Retail Area Merchandising Manager

Ο Retail Area Merchandising Manager είναι υπεύθυνος για τη διανομή και την προώθηση των τροφίμων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής σε πελάτες λιανικής πώλησης, καθώς επίσης συμμετέχει στην υποστήριξη του μάρκετινγκ και προώθησης των co-branded τροφίμων, σε διάφορα σημεία λιανικής πώλησης, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Το άτομο αυτό είναι το πρωταρχικό σημείο επαφής μεταξύ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και των σημείων λιανικής πώλησης και αντιπροσωπεύει πάντα το εμπορικό σήμα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Αρμοδιότητες

 • Διατηρεί επαφές - κάνοντας επισκέψεις- με τους υπεύθυνους καταστημάτων, τμημάτων και υπαλλήλους. Απαντά σε ερωτήσεις και ειδικά αιτήματα, διαχειρίζεται παράπονα και προβλήματα και παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.
 • Αναπτύσσει για το κάθε κατάστημα συγκεκριμένο διάγραμμα και παρακολουθεί τα ράφια στην περιοχή που του/της έχει ανατεθεί, απομακρύνοντας προβληματικά προϊόντα, τακτοποιώντας τα ράφια για να έχουν τα προϊόντα την καλύτερη δυνατή παρουσία και διασφαλίζοντας την κατάλληλη τιμολόγηση και τις σωστές ταμπελίτσες/ετικέτες στο ράφι.
 • Συμπληρώνει και δίνει καθημερινά στη διοίκηση ημερήσια αναφορά ραντεβού και τηλεφωνημάτων.
 • Ελέγχει, συντάσσει, αναλύει και παρουσιάζει μηνιαίες αναφορές με τους Βασικούς Δείκτες Απόδοσης για τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και τα καταστήματα λιανικής.
 • Καθορίζει/προτείνει ποια προϊόντα θα πουληθούν και σε τι ποσότητες σε συγκεκριμένα καταστήματα/αλυσίδες/γεωγραφικές περιοχές.
 • Παρακολουθεί και αναφέρει την παρουσία και τιμολόγηση των ανταγωνιστικών προϊόντων.
 • Παρουσιάζει και διαχειρίζεται ειδικές προωθήσεις, στήνει παρουσιάσεις σε διαδρόμους, ελέγχει και ανταποκρίνεται σε αντιδράσεις πελατών σε ειδικές προωθήσεις.

Προσόντα και χαρακτηριστικά

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ  (επιθυμητό)
 • Εμπειρία σε merchandising ή/και πωλήσεις στον κλάδο τροφίμων
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες (προφορικές, γραπτές, διαπραγματευτικές και δεξιότητες παρουσίασης)
 • Γνώση Η/Υ
 • Ικανότητα χρήσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα οδήγησης με καθαρό μητρώο οδήγησης
 • Άριστες οργανωσιακές και αναλυτικές δεξιότητες

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή μέχρι τις 20 Αυγούστου 2017, ηλεκτρονικά μόνο, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr. Το email θα πρέπει να έχει θέμα: “Retail Area Merchandising Manager”. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μέσω τηλεφώνου (+30 2310 492740, 893) ή e-mail.

-----------------------------------------------------

Προκήρυξη θέσης καθηγητή Πληροφορικής 

Για το σχολικό έτος 2017-2018, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή προκηρύσσει θέση καθηγητή/-ήτριας Πληροφορικής μειωμένου ωραρίου για διδασκαλία στο Δευτεροβάθμιο Σχολείο.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Πληροφορικής από Ελληνικό ΑΕΙ ή πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από το ΔΟΑΤΑΠ
 • Εγγραφή στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
 • Ελάχιστη τριετή προϋπηρεσία διδασκαλίας. Εξοικείωση με τη διδασκαλία στο εργαστήριο Πληροφορικής και με τη δημιουργία ατομικών και ομαδικών project Πληροφορικής
 • Εξοικείωση με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού (Scratch, App Inventor, Alice), καθώς και γλωσσών προγραμματισμού (Java, Python, HTML).
 • Γνώσεις Ρομποτικής
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αφοσίωση στην υπεροχή και στην εκπαιδευτική καινοτομία
 • Άμεμπτη εργασιακή ηθική

Επιπλέον προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο στο αντικείμενο

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστέλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 20 Αυγούστου 2017, ηλεκτρονικά μόνο, στη διεύθυνση: hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχε ιθέμα: Application for High School Teaching Position.

------------------------------------------------------------------------------
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram
 
© 2017 American Farm School