ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση πλήρους απασχόλησης στο Εκπαιδευτικό Βουστάσιο

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέση Τεχνίτη Βουστασίου πλήρους απασχόλησης.

Αποστολή θέσης: Απασχόληση σύμφωνα με το καθημερινό πρόγραμμα εργασιών στο Εκπαιδευτικό Βουστάσιο. Συμμετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ιδρύματος σύμφωνα με τις οδηγίες του Κτηνίατρου και το όραμα και την αποστολή της ΑΓΣ. Αντικαθιστά τους άλλους τεχνίτες του Βουστασίου και κατά περίπτωση του Γαλακτοκομείου, σε περίπτωση απουσίας τους.

Καθήκοντα:

 • Παρακολουθεί, καθαρίζει, περιποιείται και αρμέγει τα ζώα σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κτηνίατρου.
 • Εφαρμόζει θεραπείες των ζώων και το ενδεδειγμένο πρόγραμμα διατροφής τους.
 • Καθαρίζει και απολυμαίνει σχετικούς χώρους και σκεύη και βοηθάει τους άλλους τεχνίτες του Βουστασίου.
 • Καθαρίζει, φορτώνει και μεταφέρει λύματα του Βουστασίου στους χώρους επεξεργασίας λυμάτων της ΑΓΣ.
 • Προετοιμάζει τα κατάλληλα υλικά και χώρους και συμμετέχει στα εργαστήρια εκπαίδευσης μαθητών και σπουδαστών σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Οδηγεί, συντηρεί, καθαρίζει και περιποιείται τους ελκυστήρες και γενικότερα τα μηχανήματα του τμήματος.
 • Συμμετέχει στις καθημερινές εργασίες του γαλακτοκομείου και αντικαθιστά τους εργαζόμενους του γαλακτοκομείου κατά την απουσία τους.
 • Συμμετέχει στις γαλακτομετρήσεις και την καταγραφή της παραγωγής των αγελάδων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου (Θα προτιμηθούν απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου-Σχολής σχετικής κατεύθυνσης)
 • 6-μηνη εμπειρία σε σχετικές κτηνοτροφικές  εργασίες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδήγησης γεωργικού ελκυστήρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr. To e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Αίτηση για τη θέση Τεχνίτη Βουστασίου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Μαρία Τσιόπα τηλ. 2310 492 893.

---------------------------------------------------------------------

Θέση πλήρους απασχόλησης στο Τμήμα Συντήρησης

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέση Τεχνίτη Συντήρησης πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο δευτεροβάθμιας ή ανώτερης τεχνικής / τεχνολογικής εκπαίδευσης σχετικής ειδικότητας
 • Επαγγελματική εμπειρία στη συντήρηση εγκαταστάσεων
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας  & χρήσης Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θα συνεκτιμηθούν:

 • Άδεια χειριστού μηχανημάτων έργου
 • Επιπλέον κατάρτιση και πιστοποίηση σε τεχνικό αντικείμενο
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, συνεργατικότητα και άμεμπτη εργασιακή ηθική

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr. To e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: Αίτηση για τη θέση Τεχνίτη Συντήρησης. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Μαρία Τσιόπα, τηλ. 2310 492 893.

-----------------------------------------------------------------------------

Για θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στα αγγλικά, πατήστε εδώ.
------------------------------------------------------------------------------
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram
 
© 2017 American Farm School