ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για ανακοινώσεις στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

------------------------------------------------------------------------------
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

Θέσεις Εργασίας στην ΑΓΣ & το Perrotis College

Για αγγελίες που δημοσιεύονται στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Προκήρυξη θέσεων εκπαιδευτών ορισμένου χρόνου στο Ι.ΙΕΚ Α.Γ.Σ.

Το Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής (Ι.ΙΕΚ ΑΓΣ), προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες στα εκπαιδευτικά του προγράμματα, προκηρύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Φυτική παραγωγή
 • Ζωική παραγωγή
 • Τεχνολογία Τροφίμων
 • Εδαφολογία – Θρέψη Φυτού – Αρδεύσεις
 • Γεωργικά Μηχανήματα
 • Γεωργική Οικονομία, Λογιστική και Marketing
 • Γεωργική Επιχειρηματικότητα
 • Οινοτεχνία-Οινολογία
 • Γαλακτοκομία – Τυροκομία
 • Μελισσοκομία
 • Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες και Γεωργικές Κατασκευές
 • Κηποτεχνία
 • Αγγλικά Ειδίκευσης
 • Εφαρμογές Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις στη διδασκαλία των μαθημάτων κι εργαστηρίων μπορούν να υποβάλουν αίτηση  και αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, συνοδευόμενα από δύο (2) συστατικές επιστολές στο Ι.ΙΕΚ ΑΓΣ.

Μετά την αρχική αξιολόγηση θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη για όσους διακριθούν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης. Όσοι προκριθούν για πιθανή πρόσληψη θα ενταχθούν σε πίνακες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού του Ι.ΙΕΚ ΑΓΣ.

1. Εκπαιδευτές Θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών μαθημάτων

Απαραίτητα προσόντα:
Βασικό πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικό με το αντικείμενο των προκηρυσσομένων  διδακτικών αντικειμένων

 • Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΕΟΠΠΕΠ) ή πιστοποιημένη διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου Β2)
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office)
 • Εργασιακή εμπειρία (≥3 ετών) σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσομένων αντικειμένων, πέραν του διδακτικού έργου

Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στα προκηρυσσόμενα αντικείμενα, ή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, στις Σπουδές στην Εκπαίδευση και τη Διά Βίου Εκπαίδευση

 • Διδακτική εμπειρία σε προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης-Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσομένων ειδικοτήτων
 • Παιδαγωγικός τίτλος σπουδών ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 • Καλή γνώση 2ης ξένης γλώσσας (τουλάχιστον Επιπέδου Β2)
 • Γνώση Εξειδικευμένων Προγραμμάτων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (AutoCAD, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Στατιστική, Τηλεπισκόπιση, κ.ά.)
 • Άδεια χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων
 • Επιμόρφωση (από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης) σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων αντικειμένων και σχετική με διδακτικά και παιδαγωγικά θέματα
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ (όπου απαιτείται).

2. Εκπαιδευτές Εργαστηριακών Μαθημάτων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Τεχνικού  Επαγγελματικού Λυκείου, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής, Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (β’ κύκλου), Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής, σχετικής ειδικότητας με τα προκηρυσσόμενα αντικείμενα.  
 • Διδακτική εμπειρία σε προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης-Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσομένων ειδικοτήτων
 • Εργασιακή εμπειρία (≥3 ετών) σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσομένων ειδικοτήτων πέραν του διδακτικού έργου
 • Άδεια χειρισμού γεωργικών μηχανημάτων (όπου απαιτείται)
  • Άδεια τύπου Α
  • Άδεια τύπου Β
  • Άδεια Βαμβακοσυλλεκτικής Μηχανής 
  • Άδεια Θεριζοαλωνιστικής
  • Άδεια λοιπών γεωργικών μηχανημάτων

Επιθυμητά προσόντα:

 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου Β2)
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS Office)
 • Επιμόρφωση (από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης) σχετική με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων αντικειμένων και σχετική με διδακτικά και παιδαγωγικά θέματα
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής σε ισχύ (όπου απαιτείται).

Άλλα προσόντα και δεξιότητες που απαιτούνται από όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτές:

 • Συνέπεια και άμεμπτη εργασιακή ηθική
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες

Δικαιολογητικά:

Η αποστολή της συμπληρωμένης αίτησης, του αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος με δύο (2) συστατικές επιστολές γίνεται ηλεκτρονικά στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Σχολής, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hr@afs.edu.gr έως τις 31 Αυγούστου 2018. Το μήνυμα e-mail θα πρέπει να έχει το θέμα: Αίτηση για θέση εκπαιδευτή Ι.ΙΕΚ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Πλήρωση θέσης απασχόλησης στο Τμήμα Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή κα ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης προσφέρουν από το 2011 ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 12 ετών. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η έμφαση στα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα, η ενισχυμένη διδασκαλία των θετικών επιστημών, η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός.

Για το σχολικό έτος 2018-2019 το Τμήμα προκηρύσσει θέσεις μερικής απασχόλησης για συνοδούς σχολικού λεωφορείου.

Προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες:

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σχετική προϋπηρεσία
 • Καλή γνώση Αγγλική γλώσσας
 • Συνέπεια, εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και άμεμπτη εργασιακή ηθική

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 20 Αυγούστου με e-mail στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχει θέμα: «Αίτηση για θέση συνοδού σχολικού λεωφορείου».                                                                                                                                                                                             

Θέσεις Εργασίας για Αποφοίτους ΑΓΣ & Perrotis College

Θέσεις Εργασίας στη Viglia Olives S.A.

Η VIGLIA Olives S.A. είναι μια αναπτυσσόμενη διαρκώς εταιρεία με κύριο περιεχόμενο την πρωτογενή μεταποίηση, δευτερογενή επεξεργασία και συσκευασία βρώσιμης ελιάς. Η εταιρεία επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες ελιών με διαφορετικές μεθόδους μεταποίησης και συσκευάζει σε μια γκάμα συσκευασιών. Το προφίλ της εταιρείας είναι καθαρά εξαγωγικό και τα προϊόντα της διατίθεται σε χώρες της Ευρώπης, στην Ασία, στην Αμερική και στην Αυστραλία.

Η εταιρεία μας μεγαλώνει συνεχώς και ψάχνουμε για άτομα με διάθεση για εργασία και σοβαρότητα. Με μια πρακτική άσκηση στην εταιρείας μας θα έχετε την δυνατότητα να μάθετε πως λειτουργεί πρακτικά μια γραμμή επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων και να συνεργαστέιτε με επαγγελματίες που εργάζονται χρόνια σε αυτόν τον τομέα. Μας ενδιαφέρουν άτομα που θέλουν να επενδύσουν στον χώρο του τρόφιμου και έχουν οργανωτική και εργατική σκέψη.

Διαθέσιμες θέσεις για πρακτική

1) Ποιοτικός έλεγχος παραλαβής νωπής ελιάς

Διάρκεια: 1 -1.5 μήνας (Από 1-5 Σεπτεμβρίου εώς 1-10 Οκτωβρίου)

Κατά την διάρκεια της πρακτικής θα εκπαιδευτείτε στον ποιοτικό έλεγχο των νωπών ελιών από τους προμηθευτές/αγρότες μας και την σωστή παραλαβή. Θα αναλάβετε τον ποιοτικό έλεγχο με μετρήσεις σε καθημερινή βάση και την αναφορά στον υπεύθυνο παραγωγής. Η περίοδος του Σεπτεμβρίου είναι η πιο εντατική και κρίσιμη στην διαδικασία παραγωγής μας διότι είναι η περίοδος σου συλλέγεται ο καρπός. Το ωράριο κατά την περίοδο της συγκομιδής είναι εκτεταμένο και η εργασία είναι καθημερινή για αυτόν τον μήνα.

H θέση είναι μόνο για το Σεπτέμβριο. Καταλυτική ημερομηνία 30 Ιουλίου. Τα βιογραφικά θα εξετάζονται και μετά την επιλογή θα καλούμε τους υποψήφιους για συνέντευξη μέχρι το τέλος του Ιουλίου (30). Όσοι υποψήφιοι βρεθούν κατάλληλοι θα πρέπει να έρθουν τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου όπου θα τους εξηγήσουμε κάποια πράγματα για τον ποιοτικό έλεγχο της παραλαβής και από την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν.

2) Ποιοτικός έλεγχος συντήρηση και διαχείρηση διαδικασίας εκπίκρανσης.

Διάρκεια: 3-6 μήνες

Κατά την διάρκεια της πρακτικής θα εκπαιδευτείτε στον ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας εκπικρανσης και συντήρησης της ελιάς για δύο τύπους επεξεργασίας και για δύο διαφορετικές ποικιλίες ελιάς. Θα αναλάβετε τον ποιοτικό έλεγχο με μετρήσεις σε καθημερινή βάση και την αναφορά στον υπεύθυνο παραγωγής.

Για την θέση 2 θα δεχτούμε βιογραφικά μέχρι και τον Ιούλιο. Οι υποψήφιοι θα δηλώνουν μαζί με το βιογραφικό τους την χρονική περίοδο που είναι διαθέσιμοι να διαθέσουν για την πρακτική τους (ελάχιστο 3 μήνες, μέγιστο 6 μήνες). Η πρακτική μπορεί να ξεκινήσει από αρχές Αυγούστου και μετά.

3) Ποιοτικός έλεγχος τελικών προϊόντων και εκτέλεση παραγγελιών σύμφωνα με τα πρότυπα που εφαρμόζονται στην παραγωγή μας (BRC,IFS,ISO22000)

Διάρκεια: 3-6 μήνες

Κατά την διάρκεια της πρακτικής θα εκπαιδευτείτε στον ποιοτικό έλεγχο των τελικών μας προϊόντων ελιάς και την σωστή εκτέλεση των παραγελλιών της γραμμής παραγωγής. Θα αναλάβετε τον ποιοτικό έλεγχο με μετρήσεις σε καθημερινή βάση και την αναφορά στον υπεύθυνο παραγωγής.

Για την θέση 3 θα δεχτούμε βιογραφικά από τώρα μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Οι υποψήφιοι θα δηλώνουν μαζί με το βιογραφικό τους την χρονική περίοδο που είναι διαθέσιμοι να διαθέσουν για την πρακτική τους (ελάχιστο 3 μήνες, μέγιστο 6 μήνες). Η πρακτική θα ξεκινήσει από τέλος Σεπτέμβριου και μετά.

Σημειώσεις:

Για όλες τις θέσεις μας ενδιαφέρουν άτομα που θα ήθελαν να έρθουν να εργαστούν μακροπρόθεσμα στην επιχείρησή μας.

Θέση 1) είναι η πιο απαιτητική και τα κριτήρια επιλογής θα είναι πιο αυστηρά. Το άτομο πρέπει να έχει οργανωτικές και κοινωνικές ικανότητες. Μπορούμε να δεχτούμε άτομα για πρακτική 40 ώρες/ Εβδομάδα και εάν βρεθεί ο κατάλληλος υποψήφιος να συζητήσουμε και την πιθανότητα κανονικής εργασίας.

Θέση 2) μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες χειρονακτικές εργασίες. Οι (3) τρεις πρώτοι μήνες θα είναι καθαρά στα πλαίσια πρακτικής ασχέτως υποψηφίου 40 ώρες/ Εβδομάδα. Εαν το άτομο έχει δυνατότητα και υπάρχει θέληση εκ των δύο μερών να συνεχίσει για περαιτέρω ενδιαφερόμαστε για άτομο το οποίο θα θέλει να μέινει μακροπροθεσμά στην θέση αλλά έχει και τις ικανότητες να αναλάβει περαιτέρω καθήκοντα.

Θέση 3) Οι (3) τρεις πρώτοι μήνες θα είναι καθαρά στα πλαίσια πρακτικής ασχέτως υποψηφίου 40 ώρες/εβδομάδα. Εαν το άτομο έχει δυνατότητα και υπάρχει θέληση εκ των δύο μερών να συνεχίσει για περαιτέρω, ενδιαφερόμαστε για άτομο το οποίο θα θέλει να μείνει μακροπροθεσμά στην θέση αλλά έχει και τις ικανότητες να αναλάβει περαιτέρω καθήκοντα.

Μπορούμε να διαθέσουμε βασικό μισθό.

Αποστολή βιογραφικών: sales@vigliaolives.gr

-------------------------------------------------------------------

Θέσεις εργασίας στην Olivellas S.A.

1) Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης

Προφίλ:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία τροφίμων σχετική με ζυμώσεις, πχ ελιά, κρασί, γαλακτοκομικά...
 • Πτυχίο Perrotis College τεχνολογίας τροφίμων
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Ευέλικτος, οργανωτικός

Χαρακτηριστικά:

Μηνιαίος μικτός μισθός: 2500-2800€

 • Υπεύθυνος ποιότητας παρασκευής τελικού προϊόντος
 • Βελτιστοποίηση υπαρχόντων προϊόντων
 • Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων
 • Έλεγχος συστατικών
 • Έλεγχος παστερίωσης/αποστείρωσης
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο παραγωγής
 • Διασφάλιση της ομαλής ροής των προϊόντων
 • Δυνατότητα έρευνας/επικοινωνία με Πανεπιστήμιο/Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή
 • Οργάνωση εργαστηρίου παραγωγής

2) Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου

Προφίλ:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανία τροφίμων σχετική με ζυμώσεις, πχ ελιά, κρασί, γαλακτοκομικά...
 • Πτυχίο Perrotis College τεχνολογίας τροφίμων
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Ευέλικτος, οργανωτικός

Χαρακτηριστικά:

Μηνιαίος μικτός μισθός: 1800-2000€

 • Υπεύθυνος ποιότητας παρασκευής τελικού προϊόντος
 • Βελτιστοποίηση υπαρχόντων προϊόντων
 • Διασφάλιση ποιότητας προϊόντων
 • Έλεγχος συστατικών
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο παραγωγής
 • Διασφάλιση της ομαλής ροής των προϊόντων
 • Οργάνωση εργαστηρίου παραγωγής

Αναφορά θέσεων: Διεύθυνση εταιρίας/ Διεύθυνση παραγωγής

Τόπος εργασίας: Γερακινή Χαλκιδικής

Αποστολή βιογραφικών/πληροφορίες: purchase@olivellas.gr κα Αρχοντή

--------------------------------------------------------------------------------

Ζητείται άτομο για άμεση πρόσληψη στο τυροκομείο Μίχου στη Δορκάδα Θεσσαλονίκης

Βασικά καθήκοντα:
Βοηθός παραγωγής τυριού και γιαουρτιού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία στην παραγωγή τυριών και γιαουρτιού
 • Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά  προσόντα:

 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
 • Υπευθυνότητα, τιμιότητα, ομαδικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικών: michou.dorkados@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23940 92101

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram
 
© 2017 American Farm School