ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλήρωση θέσης μερικής απασχόλησης στα Σχολεία Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή κα ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης προσφέρουν από το 2011 ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 12 ετών. Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η έμφαση στα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα, η ενισχυμένη διδασκαλία των θετικών επιστημών, η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός.

Τα Σχολεία Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύσσουν θέση μερικής απασχόλησης οδηγού σχολικού λεωφορείου για άμεση απασχόληση.

Προσόντα, γνώσεις και δεξιότητες:

  • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Άδεια οδήγησης λεωφορείου, Π.Ε.Ι. και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου
  • Σχετική προϋπηρεσία
  • Καλή γνώση Αγγλική γλώσσας
  • Συνέπεια, εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και άμεμπτη εργασιακή ηθική

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 20 Ιανουαρίου είτε σε κλειστό φάκελο που θα παραλαμβάνεται στην πύλη της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είτε ηλεκτρονικά με e-mail στη διεύθυνση hr@afs.edu.gr. Στον κλειστό φάκελο ή στο θέμα του e-mail θα πρέπει να αναγράφεται: «Αίτηση για θέση οδηγού σχολικού λεωφορείου». Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ.:  2310 492740.

Για θέσεις εργασίας που δημοσιεύονται στα αγγλικά, πατήστε εδώ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου με βάση το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα ή καταγωγή, την αναπηρία, ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή κατάσταση που προστατεύεται από το νόμο.

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram
 
© 2017 American Farm School