ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Ι.ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής   /   Γενικές Πληροφορίες (τηλ. επικ/νίας 2310 492 810 & 854)
Ι.ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Γενικές Πληροφορίες (τηλ. επικ/νίας 2310 492 810 & 854)

Ι.ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής – Θεσσαλονίκη

Το νέο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 - προσφέρει σπουδές σε ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα.

Στις αναπτυγμένες χώρες, ο αγροδιατροφικός τομέας εξελίσσεται συνεχώς. Η αειφορία του συνδέεται με την εφαρμογή τεχνολογιών που προκύπτουν από:

 • την πρόοδο της επιστήμης
 • τις νέες διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών
 • τις αναδυόμενες αγορές σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά
 • τη βιοασφάλεια των παραγομένων αγαθών
 • την κλιματική αλλαγή και
 • την προστασία του περιβάλλοντος.

Για τους παραπάνω λόγους, ο σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.IEK) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι να προσφέρει σπουδές στην εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών μέσα από επιλεγμένες ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα, ώστε οι σπουδαστές να γνωρίσουν, κατανοήσουν και εφαρμόσουν καινοτόμες και ορθές πρακτικές βελτιστοποίησης της αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο τελικού ποιοτικού προϊόντος αναπτύσσοντας, παράλληλα, περιβαλλοντική συνείδηση.

Η αποστολή του υλοποιείται με την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων βιωματικών μεθόδων μάθησης στις εξαιρετικές εργαστηριακές υποδομές και πιλοτικές μονάδες παραγωγής που διαθέτει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις και εξειδικευμένες δεξιότητες, ικανές να διασφαλίσουν τη μελλοντική επαγγελματική του εξέλιξη.

Προσφέρονται οι παρακάτω ειδικότητες (για αναλυτικές πληροφορίες πατήστε εδώ):

 • Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
 • Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος
 • Τεχνικός Μελισσοκομίας
 • Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας
 • Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών
 • Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων
 • Τεχνικός Δενδροκομίας και Εναλλακτικών Δενδρωδών
 • Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων
 • Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας
 • Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων
 • Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
 • Τεχνικός Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό κάλυψη
 • Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
 • Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)
 • Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Οι σπουδές διαρκούν 2 έτη και παρέχουν πιστοποιημένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5 κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Το ΙΕΚ απευθύνεται σε αποφοίτους Επαγγελματικών και Γενικών Λυκείων, ΤΕΕ (Β’ κύκλου) Επαγγελματικών Σχολών και ΤΕΛ όλων των ειδικοτήτων. Ο ισχύων κανονισμός περί λειτουργίας των ΙΕΚ, παρέχει τη δυνατότητα σε αποφοίτους των παραπάνω εκπαιδευτικών επιπέδων να καταταχθούν στο Γ’ εξάμηνο σπουδών συναφών ειδικοτήτων.

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ αγροδιατροφικού τομέα, δικαιούνται επιπλέον μοριοδότησης στα σχέδια βελτίωσης, καθώς και στην ένταξή τους στα προγράμματα Νέων Αγροτών.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.
Για εγγραφές, πατήστε εδώ.

 

 

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017 American Farm School
X
Φόρμα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος