ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ   /   Ι.ΙΕΚ   /   Γενικές Πληροφορίες
Ι.ΙΕΚ
Γενικές Πληροφορίες

Ι.ΙΕΚ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής – Θεσσαλονίκη

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής - που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 - προσφέρει σπουδές σε ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα.

Ο αγροδιατροφικός τομέας εξελίσσεται συνεχώς. Η αειφορία του, η ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων και η ευζωία των καταναλωτών, συνδέονται με την εφαρμογή τεχνολογιών που προκύπτουν από:

 • την πρόοδο της επιστήμης
 • τις νέες διατροφικές συνήθειες 
 • τις αναδυόμενες αγορές σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά
 • την κλιματική αλλαγή και
 • την προστασία του περιβάλλοντος.

Για τους παραπάνω λόγους, ο σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.IEK) της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής είναι να προσφέρει σπουδές στην εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών μέσα από επιλεγμένες ειδικότητες του αγροδιατροφικού τομέα, ώστε οι σπουδαστές να γνωρίσουν, κατανοήσουν και εφαρμόσουν καινοτόμες και ορθές πρακτικές βελτιστοποίησης της αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο τελικού ποιοτικού προϊόντος αναπτύσσοντας, παράλληλα, περιβαλλοντική συνείδηση.

Η αποστολή του υλοποιείται με την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων βιωματικών μεθόδων μάθησης στις εξαιρετικές εργαστηριακές υποδομές και πιλοτικές μονάδες παραγωγής που διαθέτει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, ώστε ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις και εξειδικευμένες δεξιότητες, ικανές να διασφαλίσουν τη μελλοντική επαγγελματική του εξέλιξη.

Προσφέρονται οι παρακάτω ειδικότητες:

 • Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
 • Τεχνικός Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος
 • Τεχνικός Αμπελουργίας & Οινολογίας
 • Στέλεχος Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων
 • Τεχνικός Δενδροκομίας και Εναλλακτικών Δενδρωδών
 • Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων
 • Τεχνικός Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας
 • Τεχνικός Θερμοκηπίων και Καλλιεργειών υπό κάλυψη

Η φοίτηση στo I.IEK είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης. Οι απόφοιτοι, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων).

Το I.IEK απευθύνεται σε αποφοίτους Επαγγελματικών και Γενικών Λυκείων, ΤΕΕ (Β’ κύκλου) και ΤΕΛ όλων των ειδικοτήτων. Ο ισχύων κανονισμός περί λειτουργίας των ΙΕΚ, παρέχει τη δυνατότητα σε αποφοίτους των παραπάνω εκπαιδευτικών επιπέδων να καταταχθούν στο Γ’ εξάμηνο σπουδών συναφών ειδικοτήτων.

Οι απόφοιτοι των I.IEK αγροδιατροφικού τομέα, δικαιούνται επιπλέον μοριοδότησης στα σχέδια βελτίωσης, καθώς και στην ένταξή τους στα προγράμματα Νέων Αγροτών.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.
Για εγγραφές, πατήστε εδώ.

 

Οδηγός διαμονής στην εστία 2022-2023.

 

 

American Farm School on Facebook American Farm School on Youtube American Farm School on Flickr American Farm School on Instagram American Farm School on Linkedin
 
© 2017-23 American Farm School
X
Είστε απόφοιτος;
Κρατήστε επαφή!